Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức họp Tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại khu vực cảng biển Hải Phòng

     Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng cũng như đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, ngày 17/12/2015, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thành đã chủ trì cuộc họp “Tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại khu vực cảng biển Hải Phòng”.


Quang cảnh cuộc họp

     Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng, đơn vị Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng, Ban Chỉ huy BPCK cảng Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng, Chi Cục Kiểm dịch thực vật Vùng I, Cơ quan Thú y Vùng II, Thanh tra Giao thông – Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Đường thủy – Công an thành phố Hải Phòng, Chi Cục Đăng kiểm số 10.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp

     Tại cuộc họp, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động hàng hải năm 2015. Theo đó, lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển đạt trên 73,3 triệu tấn tăng 11% so với năm 2014. Tai nạn, sự cố hàng hải được duy trì ở mức thấp, an ninh trật tự tại các bến cảng, tuyến luồng hàng hải được duy trì. Đạt được kết quả này là do có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại khu vực trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng nước cảng biển Hải Phòng.


Đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp


Đại diện Chi Cục Đăng kiểm số 10 phát biểu tại cuộc họp


Đại diện Cục Hải quan Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp


Đại diện BCH Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp


Đại diện Phòng Cảnh sát Đường thủy – CATP Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp

     Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng trong năm 2015, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sự phối, kết hợp trong thực thi công vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trong năm 2016 nhằm góp phần vào sự phát triển chung của khu vực cảng biển Hải Phòng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.