Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức họp triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại vùng nước cảng biển Hải Phòng

      Ngày 11/4/2016, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức họp triển khai Kế hoạch số 563/CVHHHP-PCTT&TKCN ngày 05/4/2016 về phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại vùng nước cảng biển Hải Phòng. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.Quang cảnh cuộc họp

      Năm 2016, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người, tàu thuyền, tài sản liên quan đến hoạt động hàng hải trong khu vực, với phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn với các nội dung chính như sau: Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 (theo Quyết định số 522/QĐ-CVHHHP ngày 30/3/2016 của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng); phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các phòng, đơn vị thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng; cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong vùng nước cảng biển Hải Phòng; công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa đá, mưa lớn, gió mạnh trên biển; phương án triển khai khi xảy ra lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa đá, mưa lớn, gió mạnh trên biển; chế độ báo cáo.
     Sau khi nghe các phòng, đơn vị phát biểu ý kiến, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó trưởng Ban thường trực đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 của các phòng, đơn vị, đồng thời cũng chỉ ra và yêu cầu khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; quán triệt, yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2016 đã được Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phê duyệt.