Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức kiểm tra an toàn container của Công ty APL Việt nam chi nhánh Hải Phòng.

     Thực hiện Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam (Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT), triển khai kế hoạch số 95/CVHHHP-AT&TTHH ngày 22/01/2015 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về kiểm tra an toàn container tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Ngày 03/02/2015, tại kho bãi container Sao Á, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức kiểm tra an toàn container của Công ty APL Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện của Cục Hải Quan Hải Phòng, Chi Cục Đăng kiểm số 10 và các Sĩ quan kiểm tra Cảng  vụ hàng hải Hải Phòng.
     Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra an toàn một số chủng loại container của Công ty APL Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. Kết quả cho thấy, tình trạng kỹ thuật của các container được kiểm tra hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT. Tuy nhiên, để thuận tiện trong việc kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ thuật của container tại khu vực cảng biển Hải Phòng, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng yêu cầu Công ty APL Việt Nam chi nhánh Hải Phòng cung cấp cơ sở dữ liệu về container của hãng để thuận tiện trong việc trao đổi thông tin và lựa chọn đối tượng kiểm tra.