Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

     Căn cứ Quy chế phối hợp số 3055/QC-BTLCSB-CHHVN ngày 09/9/2015 được ký kết giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Hàng hải Việt Nam trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành, đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải, đặc biệt là công tác tìm kiếm cứu nạn, bắt giữ và truy đuổi tàu biển trong các vùng nước cảng biển, ngày 11/5/2016, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong việc tìm kiếm cứu nạn, bắt giữ và truy đuổi tàu biển trong vùng nước cảng biển (Quy chế phối hợp).
     Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 và đại diện lãnh đạo Cảng vụ hàng hải: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.Quang cảnh Lễ ký kết

    
     Quy chế phối hợp giữa các Cảng vụ hàng hải và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tập trung vào công tác tìm kiếm cứu nạn, bắt giữ và truy đuổi tàu biển trong vùng nước cảng biển. Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia buổi lễ ký kết mong muốn các đơn vị triển khai Quy chế một cách có hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
     Một số hình ảnh tại buổi Lễ: