Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa phòng Pháp chế và Thanh tra – Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trong việc kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải chở quá tải trọng đến cảng biển.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam theo nội dung Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam số 1793/TB-CHHVN ngày 04/5/2016 tại buổi tọa đàm với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp của cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trong việc kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải đường bộ chở quá tải trọng đến cảng biển.
  Ngày 01/6/2016, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa phòng Pháp chế – Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Thanh tra – Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trong việc kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải chở quá tải trọng đến cảng biển.
   Tham dự buổi Lễ, có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Phòng và Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.
Quang cảnh Lễ ký kết

    Quy chế phối hợp tập trung vào các nội dung liên quan đến sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung quy định về kiểm soát tải trọng cho các doanh nghiệp cảng biển; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ của doanh nghiệp cảng biển. Đặc biệt là công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải quá tải trọng đến cảng biển phù hợp với điều kiện của từng cảng, bảo đảm xử lý nhanh, giảm ùn tắc giao thông tại cổng cảng.

    Một số hình ảnh tại buổi Lễ: