Cảng vụ hàng hải Hải Phòng Tổ chức Lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập 06/4/1991 – 06/4/2014.

     Ngày 04/4/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã Tổ chức Lễ kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 06/4/1991 – 06/4/2014.

     Về dự Lễ kỷ niệm có Đồng chí Đỗ Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cùng đại điện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

     Về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, có đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Minh đã cùng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, ôn lại quá trình hoạt động và phát triển của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng qua 23 năm. Sau khi tách ra từ Ty Hoa tiêu – Cảng vụ, Cảng vụ Hải Phòng (nay là Cảng vụ hàng hải Hải Phòng) được thành lập theo Quyết định số 598/QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, với chức năng nhiệm vụ được giao là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Những ngày đầu thành lập, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chỉ có 17 cán bộ viên chức trong đó có 07 đồng chí Đảng viên và 04 phòng chức năng. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 1991 đạt khoảng 2,7 triệu tấn, tương ứng số lượt tàu khoảng 1260 lượt tàu/năm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt nam, thành phố Hải Phòng cùng với sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt khu vực phía Bắc. Đến nay, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã có 87 cán bộ, công chức viên chức, trong đó 70% người có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học; 07 phòng, đơn vị; Chi bộ Đảng trước đây nay đã thành Đảng bộ với 37 Đảng viên và 07 Chi bộ trực thuộc. Năm 2013, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là 55,4 triệu tấn tăng hơn 20 lần so với năm 1992, lượng tàu thuyền qua cảng là 16.841 lượt tăng 13,4 lần so với năm 1992, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao.

     Với vai trò là cơ quan chủ trì quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng, nối tiếp truyền thống, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại cảng tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển phát triển.

     Cũng tại lễ kỷ niệm, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Đỗ Hồng Thái đã biểu dương những thành tích mà Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đạt được trong 23 năm qua, đồng thời chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đoàn kết, phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thắng lợi vào công cuộc đổi mới của đất nước, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.
Đồng chí Đố Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tặng hoa chúc mừng