Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng

      Ngày 29/12/2014, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Thường trực Ban Chỉ hủy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I và Đài Thông tin duyên hải Hải Phòng.


Quang cảnh Lễ ký kết


      Tham dự buổi Lễ có Đồng chí Đỗ Trung Thoại – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban PCLB&TKCN Thành phố cùng các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I và Đài Thông tin duyên hải Hải Phòng.

       Về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, các Đồng chí trong Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng, đơn vị.
 


Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại Lễ ký kết


       Thay mặt các đơn vị tham dự Lễ ký kết, Đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tóm tắt hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Theo đó, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa các lực lượng là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Hải Phòng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng và đất nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 

Đồng chí Đỗ Trung Thoại – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban PCLB&TKCN Thành phố
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ ký kết


        Phát biểu tại Lễ ký kết, Đồng chí Đỗ Trung Thoại – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban PCLB&TKCN Thành phố đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của các đơn vị trong những năm qua, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị khi thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng; đồng thời đánh giá cao vai trò chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế Thành phố và khu vực. Trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các đơn vị đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 Nguồn tin: Phòng AT & TTHH