Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng năm An toàn giao thông 2012

Thực hiện Công văn số 3066/CHHVN-AT&ANHH ngày 27/12/2011 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân triển khai năm An toàn giao thông 2012, sáng ngày 03/01/2011, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng năm An toàn giao thông – 2012 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông hàng hải, ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro, tai nạn hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng trong năm 2012, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn và các tháng tiếp theo của năm 2012. Kế hoạch có những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Phấn đấu giảm số vụ tai nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Hải Phòng 8%.


           2. Thực hiện quyết liệt những giải pháp bảo đảm trật tự An toàn giao thông theo tinh thần
Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông.


           3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự An toàn giao thông. Xây dựng ý thức văn hóa giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng quản lý. 


           4. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng hải. Kiểm tra xử lý những vi phạm về lấn chiếm và tái lấn chiếm luồng hàng hải.


            Ngay sau buổi lễ, cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã ra quân tổ chức kiểm tra an toàn trên toàn tuyến luồng và các bến cảng trong khu vực cảng biển Hải Phòng.