Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức mở thầu gói thầu thi công đóng mới tàu công vụ (ký hiệu thiết kế TCV-01) thuộc dự án đầu tư đóng mới tàu công vụ vỏ thép

          Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-CHHVN, ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu gói thầu thi công đóng mới tàu công vụ thuộc dự án đầu tư đóng mới tàu công vụ vỏ thép (ký hiệu thiết kế TCV-01) của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, vào lúc 09 giờ 30 ngày 20/11/2012, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu thi công đóng mới tàu công vụ (TCV-01).
          Tham dự Lễ mở thầu có đại diện Cục Hàng hải Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng (Chủ đầu tư); Đại diện đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (Viện Kỹ thuật Hải quân) và đại diện các nhà thầu.
          Lễ mở thầu gói thầu thi công đóng mới tàu công vụ (TCV-01) của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu thầu. Hiện đơn vị tư vấn đang tiến hành đánh giá Hồ sơ dự thầu của các Nhà thầu tham gia.