Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức phát động ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông

Ngày 06/9/2011, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức phát động ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông với chủ đề “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải trong khu vực cảng biển, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố quyết tâm tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trong tháng an toàn giao thông, đồng thời có kế hoạch cụ thể nhằm duy trì những kết quả đã đạt được trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực theo các chủ đề “Quy tắc giao thông”, “Mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy”, “Phòng, chống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông”

Ngay sau lễ phát động, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phối hợp cùng các đơn vị tham gia diễu hành tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy, kết hợp kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên tuyến luồng hàng hải; phổ biến, hướng dẫn pháp luật về giao thông đường thủy, phát tờ rơi, áp phích đến từng thuyền trưởng, chủ doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến thủy nội địa và các đối tượng tham gia giao thông trên luồng.