Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Để kiểm điểm việc thực hiện dân chủ trong năm 2023 và đề ra phương hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, ngày 22/01/2024, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

Hội nghị viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng năm 2023

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đỗ Mười, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Đinh Văn Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB Cục HHVN; đồng chí Đỗ Đức Mạnh, Chánh Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam. Về phía Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng 80 viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Hội nghị đã thông qua bản Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo Công khai thu – chi tài chính năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế của đơn vị năm 2023 và sửa đổi, bổ sung quy chế cơ quan năm 2024; Các viên chức, người lao động đã tham gia, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2024. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đỗ Mười, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đạt được trong năm 2023; đồng thời cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Cục Hàng hải Việt Nam giao; tiếp tục duy trì, chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, người lao động học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ.

Đ/c Lê Đỗ Mười, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng CHHVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt toàn thể viên chức, người lao động tại đơn vị, đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng và xin hứa cùng tập thể viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng sẽ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể viên chức, người lao động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024.

Các hình ảnh diễn ra tại Hội Nghị: