Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống cơn bão số 1

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-PCLB&TKCN ngày 13/7/2010 của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng; Công điện số: 1559/CĐ-CHHVN ngày 16/7/2010 của Cục Hàng hải Việt Nam.

Ngày 16/7/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức triển khai phương án phòng chống cơn bão số 1. Đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB&TKCN cơ quan, chủ trì cuộc họp.

 

Để chủ động đối phó với cơn bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN các Doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, Chủ tàu, Đại lý và thuyền trưởng các tàu thực hiện một số nội dung chính sau:

1. Đối với các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng

– Chủ động triển khai công tác phòng chống bão của đơn vị nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, kho hàng của cảng;

– Chủ động phối hợp với thuyền trưởng lập phương án di chuyển các tàu thuyền đang neo đậu tại cảng đi tránh bão theo quy định nhằm đảm bảo an toàn cho tàu và cầu cảng.

2. Đối với thuyền trưởng các tàu thuyền

– Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của cơn bão để xây dựng phương án tránh bão cho tàu thuyền có hiệu quả nhất;

– Bố trí đầy đủ số thuyền viên trên tàu; tổ chức trực nghiêm túc; chằng buộc, gia cố các thiết bị trên tàu; máy tàu luôn sẵn sàng hoạt động; đảm bảo an toàn cho tính mạng thuyền viên trên tàu.

Trong quá trình phòng, chống cơn bão số 1, đề nghị các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu đang hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng luôn giữ liên lạc với Ban chỉ huy PCLB&TKCN Cảng vụ hàng hải Hải Phòng theo số điện thoại 0313.842682; 0313.842178 hoặc VHF kênh 16 để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Sau đây là một số hình ảnh