Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống cơn bão số 10

 

     Thực hiện Công điện số Thực hiện Công điện số 12/CĐ-PCLB&TKCN của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, Công điện số 2196/CHHVN-PCLB ngày 12/10/2009 của Ban chỉ đạo PCLB&TKCN Cục Hàng hải Việt Nam. Ngày 13/10/2009, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức triển khai phương án phòng chống cơn bão số 10. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc, Phó Ban thường trực Ban PCLB&TKCN cơ quan, chủ trì cuộc họp. 
    Theo bản tin cua Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương:
    Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Hà Tĩnh khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Bão số 10 đã gây ra gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13 trên vịnh Bắc Bộ; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

   Để chủ động đối phó với cơn bão 10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN các Doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, Chủ tàu, Đại lý và thuyền trưởng các tàu thực hiện một số nội dung chính sau:

   1. Đối với các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng

   Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão để chủ động đối phó với diễn biến của con bão số 10; kiểm tra và có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, kho hàng tại cảng.

   2. Đối với các đại lý, chủ tàu

   Tổ chức theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão và thông báo cho tàu thuyền của mình biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh và về nơi trú ẩn an toàn

   3. Đối với thuyền trưởng tàu thuyền

   Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão để chủ động triển khai công tác phòng chống bão; phải bố trí 100% số thuyền viên trên tàu; chằng buộc, gia cố các thiết bị trên tàu; tổ chức trực ca nghiêm túc; tăng cường các dây buộc tàu; máy tàu luôn sẵn sàng hoạt động; đảm bảo an toàn cho tính mạng thuyền viên trên tàu và phối hợp với các cảng để đảm bảo an toàn cho tàu (nếu tàu đỗ tại cầu).

Trong quá trình phòng, chống cơn bão số 10, nếu có vấn đề gì xảy ra, các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, đại lý, chủ tàu và thuyền trưởng các tàu đang hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải Hải Phòng biết, kịp thời xử lý theo số điện thoại 0313.842682 hoặc VHF kênh 16.