Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố

     Ngày 18/7/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp cảng biển trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Hiệp hội Vận tải Hải Phòng, các doanh nghiệp cảng biển, các đơn vị sửa chữa tàu thuyền.

     Tại cuộc họp, các thành viên tham dự thống nhất đề nghị các doanh nghiệp cảng biển, đơn vị sửa chữa tàu thuyền triển khai nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 4761/QBND-VX ngày 17/7/2021, bố trí cán bộ trực 24/7 tại cổng cảng để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện chở hàng hóa bằng đường bộ ra, vào cảng.

     Cụ thể: Yêu cầu các xe có Logo màu đỏ, màu vàng xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 khi vào cảng; không cho lái xe, phụ xe chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh hoặc RT-PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày từ thời điểm xét nghiệm) và phương tiện không gắn Logo vào cảng; lập sổ theo dõi để ghi chép người, phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ ra, vào cảng; bố trí khu vực riêng biệt cho các xe có nguy cơ cao (Logo màu đỏ) bốc xếp hàng trong cảng.

     Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Bồ đội Biên phòng, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp cảng, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 1426/CVHHHP-TTTT ngày 18/7/2021./.

Một số hình ảnh: