Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với công tác phòng, chống cơn bão số 3 năm 2014

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công điện số 06/CĐ-PCLB&TKCN ngày 14/9/2014 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng và Công điện số 3784/CĐ-CHHVN ngày 15/9/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phòng chống cơn bão số 3 (bão Kalmeagi). Chiều ngày 15/09/2014, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã họp và lập kế hoạch phòng, chống lụt bão của đơn vị. Theo kế hoạch, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã gửi Công văn hướng dẫn công tác phòng, chống cơn bão số 3 đến các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng các tàu và các doanh nghiệp cảng, các cơ sở sửa chữa đóng mới tàu biển trên hoạt động trong khu vực vùng nước Hải Phòng; rà soát, cập nhật các tàu biển, phương tiện thủy neo đậu trong vùng nước; cử các Đoàn đi kiểm tra thực tế toàn bộ các tuyến luồng; lập bản đồ theo dõi hướng di chuyển của bão và phương án phòng chống bão tại cơ quan. Trước 12 giờ ngày 16/9/2014, công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 3 đã hoàn tất, các tàu thuyền, các doanh nghiệp cảng… đã được thông báo về cơn bão số 3 và chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng, chống khi bão đến.

     Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 3 nhưng sức gió khi bão đổ bộ vào Hải Phòng vẫn đạt cấp 9-10, giật cấp 10-11, tuy nhiên nhờ công tác chuẩn bị chu đáo nên đã không có thiệt hại về người cũng như tài sản xảy ra trên khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Đến 6h00 ngày 17/9/2014, mọi hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng đã trở lại hoạt động bình thường.

 

BCH PCLB&TKCN Cảng vụ hàng hải Hải Phòng họp phương án phòng, chống cơn bão số 3