Chi bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2010-2015

   Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 19/10/2009 của Quận ủy Ngô Quyền về tổ chức Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXI và Hướng dẫn số 62-HĐ/BTC ngày 02/11/2009 hướng dẫn công tác nhân sự Cấp ủy tại Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010-2015
   Ngày 18/3/2010, Chi bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2010-2015.
   Về dự Đại hội Chi bộ có đồng chí Bùi Thanh Sơn – Phó Bí thư thường trực Quận Ủy Ngô Quyền và các đồng chí trong Đoàn Công tác số III cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị của Chi ủy khóa VII trình Đại hội Chi bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010 – 2015 và dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XXI Đảng bộ quận Ngô Quyền.
   Tại Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Sơn-Phó Bí thư thường trực Quận Ủy Ngô Quyền đã đánh giá cao các hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua, biểu dương các thành tích mà Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và công tác xây dựng Đảng; nhấn mạnh một số điểm mà Chi bộ cần phải lãnh đạo làm tốt trong nhiệm kỳ tới, bao gồm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác chỉ đạo đoàn thể, chú trọng công tác phát triển đảng trong Chi bộ.
   Với sự tín nhiệm rất cao, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy khóa VIII nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 05 đồng chí: Đồng chí Bùi Văn Minh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đan Thị An Hồng giữ chức vụ Phó Bí thư và các cấp ủy viên gồm: Đồng chí Nguyễn Chu Giang, Nguyễn Ngọc Thành, Nghiêm Quốc Vinh.
   Sau đây là một số hình ảnh Đại hội: