Chi đoàn Thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, hướng dẫn đảm bảo an toàn hàng hải và phát phao cứu sinh cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông trong vùng nước cảng biển Hải Phòng

     Thực hiện Kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên 2016, Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, ngày 29/10/2016 và ngày 05/11/2016, Chi đoàn Thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, hướng dẫn đảm bảo an toàn hàng hải và phát phao cứu sinh cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

     Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật hàng hải, thủy nội địa cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông hành hải an toàn trong vùng nước, Chi đoàn Thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cho các Đoàn viên xuống trực tiếp 06 bến đò khách tại khu vực Vật Cách, Bến Lâm, Bến Lở, Máy Chai, Đình Vũ và 04 bến phà khách (phà Rừng, phà Bính, phà Đình Vũ – Ninh Tiếp, phà Gót) phát tờ rơi, tuyên truyền cho chủ đò, chủ phà trang bị áo phao và phao tròn trên đò, phà; tuyên truyền, hướng dẫn hành khách, người dân và người lái phương tiện mặc áo phao, dụng cụ nổi chấp hành an toàn giao thông; hướng dẫn cho các phương tiện phà, đò ngang sông hành hải an toàn trong vùng nước; hỗ trợ, trang bị thêm phao, áo phao, kiến thức ứng cứu người đuối nước cho chủ phương tiện phà, đò ngang sông.

     Trong 02 ngày tuyên truyền, Chi đoàn Thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã làm việc với 10 đơn vị quản lý phà, đò khách ngang sông; phát tặng 100 phao áo và 50 phao tròn; phát tờ rơi, tuyên truyền hướng dẫn gần 20 phương tiện vận chuyển hành khách trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.


Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu