Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021

       Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐTN ngày 23/9/2021 đã được Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phê duyệt, ngày 25/9/2021, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức các hoạt động thiết thực, hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2021: Hành trình thực tế luồng hàng hải Hải Phòng; Dọn dẹp rác thải, trồng 20 cây xanh tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải; Thăm và tặng 02 bộ máy tính tới trường THCS Thị trấn Cát Hải.

       Từ chuyến trải nghiệm thực tế, tập thể Chi đoàn được chứng kiến sự phát triển, các hoạt động hàng hải sôi động của khu vực cảng biển Hải Phòng, qua đó đã nâng cao hơn nữa nhận thức về ngày Hàng hải Thế giới; ý thức chung tay bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và cảm thấy trân trọng, gắn bó hơn với công việc.

       Một số hình ảnh: