Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục HHVN

Ngày 25/4/2011, tại Cục HHVN,  Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã thay mặt Bộ GTVT công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hồng Thái, Trưởng phòng Công trình hàng hải, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Tại buổi công bố, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chúc mừng đồng chí Đỗ Hồng Thái vinh dự nhận trọng trách mới, đồng thời căn dặn đồng chí tiếp tục nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Cục,  phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành hàng hải.

Phát biểu tại buổi công bố, Cục trưởng Nguyễn Ngọc Huệ đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải đối với công tác cán bộ của Cục Hàng hải Việt Nam trong thời gian qua đồng thời chúc mừng đồng chí Đỗ Hồng Thái vinh dự nhận nhiệm vụ mới và hy vọng với sự bổ sung nhân sự lãnh đạo kịp thời sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Cục, đảm đương những nhiệm vụ to lớn và vẻ vang đang đặt ra cho ngành hàng hải.

Đồng chí Đỗ Hồng Thái phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ GTVT,  lãnh đạo Cục HHVN cùng các đồng nghiệp và hứa tiếp tục không ngừng nâng cao nghiệp vụ, nỗ lực công tác, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo Cục lãnh đạo các đơn vị trong ngành hoàn thành các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đỗ Hồng Thái

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Hồng Thái

Cục trưởng Nguyễn Ngọc Huệ tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Hồng Thái

Đồng chí Đỗ Hồng Thái phát biểu tại buổi nhận chức

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam