Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 – 2022

       Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, ngày 09/10/2017, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


      
       Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Chu Giang, Ủy viên BCH  Công đoàn Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có đồng chí Bùi Văn  Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng tham dự Đại hội.
       Đại hội Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, vừa là nhịp sống sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng lớn để tất cả đoàn viên công đoàn có thời gian để nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, cũng là điều kiện để mỗi một đoàn viên có cơ hội góp ý kiến để xây dựng và đề ra phương hướng, kế hoạch cho hoạt động của Công đoàn trong những năm tiếp theo, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng CCVCLĐ.
       Đại hội cũng được nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Công đoàn Đại hội IX Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; nhiều tham luận của các đồng chí đoàn viên công đoàn,…
 


Đồng chí Hà Quang Thắng – Chủ tịch Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ 2012-2017

Đồng chí Phạm Hồng Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày Báo cáo Kiểm điểm BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

       Trong nhiệm kỳ công tác, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng lần thứ VII. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã góp phần xây dựng cơ quan Cảng vụ hàng hải Hải Phòng thành một tập thể đoàn kết nhất trí, động viên CBVCLĐ tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình công tác lớn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng của Công đoàn Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam.


Đồng chí Hà Quang Thắng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chu Giang, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích mà đoàn viên công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đã đề ra, đồng thời chỉ đạo, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 cần cố gắng nhiều hơn để đáp lại sự tín nhiệm của CCVC, người lao động và lãnh đạo đơn vị, tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp tuyên tuyền giáo dục, quan tâm sâu sát hơn tới đoàn viên công đoàn, tích cực kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong đơn vị… góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.  Đồng chí Nguyễn Chu Giang – Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc, đồng chí Bùi Văn Minh đề nghị các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 cần tập trung xây dựng Chương trình hành động sau Đại hội và xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Trên cơ sở nội dung, chương trình hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết rút kinh nghiệm; nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Công đoàn các cấp; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết những yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của người lao động.


   
Đồng chí Bùi Văn Minh, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn gồm 05 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Công đoàn và bầu 05 đại biểu đại diện cho đoàn viên Công đoàn tham dự Đại hội IX Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.
 Ban Chấp hành Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

      Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.