Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 – 2010

     Sáng 30/7/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phòng trào thi đua yêu nước, biểu dương khen thưởng giai đoạn 2005 – 2010. Tham dự hội nghị có ông Ngô Thịnh Đức – Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo và các điển hình tiên tiến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã biểu dương CBCNV toàn ngành Hàng hải.

    Cũng tại Hội nghị, Cục Hàng hải Việt Nam phát động phong trào Thi đua yêu nước trong từng đơn vị cơ sở, mục tiêu phấn đấu của giai đoạn trước mắt là thực hiện thắng lợi chiến lược biển đến năm 2020 kinh tế biển vùng ven biển đóng góp 53 – 55 % tổng GDP cả nước, kinh tế hàng hải đứng vị trí thứ hai và vươn lên vị trí thứ nhất sau năm 2020.

    Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: