Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải

Sáng 16/11/2010, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải. Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Minh – Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,  ông Nguyễn Công Bằng – Phó vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải khu vực phía Bắc.
   Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng tham mưu Cục Hàng hải Việt Nam đã giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động hàng hải như: Nghị định số 57/2010/NĐ-CP ngày 25/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển; Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam; Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo; Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010 quy định về phòng chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải và một số Công ước Quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên như: Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu (Bunker 2001); Công ước quốc tế lao động hàng hải (MLC 2006), Công ước STCW và những khuyến nghị của Tổ chức hàng hải Quốc tế (IMO).

Cũng tại Hội nghị, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã giới thiệu Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2010.