Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức họp giao ban tháng 6/2011

Ngày 09 tháng 6 năm 2011, tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Ngọc Huệ đã chủ trì cuộc họp Giao ban Cục tháng 6 năm 2011. Tham dự cuộc họp giao ban có các đồng chí Phó Cục trưởng, đại diện lãnh đạo Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, lãnh đạo các phòng tham mưu thuộc Cục; các đồng chí thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.  Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo 27 đơn vị trực thuộc Cục tại 08 điểm cầu trực tuyến trong toàn quốc là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Tại cuộc họp, một số vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý đã được đại diện các đơn vị tham dự nêu ra. Trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề nguồn kinh phí đầu tư trụ sở phương tiện, cơ chế tài chính của các cảng vụ hàng hải, công tác quản lý hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, những vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng… Nhiều vấn đề nêu ra tại cuộc họp đã được các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng tham mưu của Cục giải đáp trực tiếp, một số vấn đề còn tồn tại đồng chí Cục trưởng giao cho các phòng tham mưu tiếp tục nghiên cứu để có đề xuất giải quyết tạo thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận đồng chí Cục trưởng đã biểu dương các phòng tham mưu các đơn vị trực thuộc trong tháng 5/2011 đã  duy trì  tốt kỷ  luật kỷ cương, khẩn trương tích cực làm việc, giải quyết được nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành. Cục trưởng cũng đã phê duyệt chương trình công tác tháng 6/2011 của Cục làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh tại cuộc họp Giao banNguồn: Cục Hàng hải Việt Nam