Cục HHVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010

Ngày 22/4/2011, dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, Trưởng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng hải Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ((PCLB&TKCN) năm 2010. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng tham mưu Cục HHVN, lãnh đạo các đơn vị Cảng vụ HH Hà Tĩnh, Cảng vụ HH Hải phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực II và Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Trong năm 2010 có 06 cơn bão và 03 đợt áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong đó cơn bão số 01 (Conson) đã gây thiệt hại nặng nền tới các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Xác định công tác PCLB&TKCN là nhiệm vụ quan trọng và đối phó với các tình huống thiên tai, ngay từ đầu năm 2010 Ban chỉ huy PCLB&TKCN Cục HHVN đã được củng cố và kiện toàn về tổ chức; bộ phận thường trực, trực 24/24 để thu nhận thông tin liên quan tới bão, mưa lũ và TKCN kịp thời. Ban chỉ huy các đơn vị trực thuộc đã có kế hoạch, phương án phối hợp hoạt động cụ thể giữa các cơ quan, lực lượng trong và ngoài ngành có liên quan tại địa phương về PCLB & TKCN; Trung tâm PHTKCN hàng hải Việt Nam bố trí các tàu TKCN chuyên dụng thường trực tại nơi thường xảy ra thiên tai… sẵn sàng có phương án điều động phương tiện, tàu thuyền tham gia công tác PCLB &TKCN; chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chế dọ trực ban trong mùa mưa bão.

Tuy nhiên, bên cạnh những công tác đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Việc xây dựng kế hoạch PCLB & TKCN ở nhiều đơn vị còn mang tính hình thức; tại một số Cảng vụ hàng hải chưa xác định được khu vực tránh bão cho tàu thuyền và chưa  thực hiện triệt để việc kiểm tra PCLB tại các doanh nghiệp hàng hải trong khu vực…

Trong điều kiện bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, để làm tốt công tác PCLB & TKCN, nhằm hạn chế thiệt hại do thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2011, Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, trưởng ban chỉ huy PCLB & TKCN yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Pháp lệnh PCLB và Thông tư PCLB trong ngành hàng hải; tổ chức hướng dẫn các đơn vị, các doanh nghiệp cảng biển, đóng tàu trong khu vực xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch PCLB &TKCN hàng năm; tổ chức trực 24/24 khi có lụt bão để kịp thời chỉ đạo hoạt động PCLB&TKCN trong ngành và tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Trung ương và Bộ GTVT.

  Đối với các Đài thông tin duyên hải thuộc Công ty thông tin điện tử hàng hải, yêu cầu thường xuyên cập nhật các bản tin về thời tiết, đặc biệt là  bão, mưu lũ để phát cho các tàu thuyền trên biển biết có phương án phòng tránh.

Đối với Trung tâm PHTKCN hàng hải Việt Nam cần xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí tàu trực tại các khu vực thường xảy ra lụt, bão để kịp thời tham gia ứng cứu người, tàu thuyền khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, cần tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác PCLB và khắc phục hậu quả sau mỗi cơn bão.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, Trương Ban PCLB&TKCN chủ trì Hội nghị

Phó Tổng giám đốc Trung tâm PHTKCN hàng hải Việt Nam Vũ Khang Cường cho rằng trong hoạt động PCLB & TKCN xác định rõ phương châm “Phòng” hơn “Chống”

Phó giám đốc Cảng vụ HH Hàng hải Nguyễn Chu Giang khẳng định việc khảo sát nạo vét và mở rộng vùng neo đậu cho tàu tránh bão là rất cần thiết 

Giám đốc Cảng vụ HH Hà Tĩnh Vương Bình Minh cho rằng PCLB & TKCN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị

  Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam