Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Ngày 03/02/2012, đồng chí Nguyễn Ngọc Huệ – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Cục Hàng hải Việt Nam, Ban giám đốc và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, ông Bùi Văn Minh – Giám đốc đã báo cáo đồng chí Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2011, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong năm 2012 nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, những đề xuất, kiến nghị liên quan đến đầu tư, xây dựng các trạm, đại diện tại Phà Rừng, Bạch Long Vĩ và trang bị hệ thống giám sát giao thông hàng hải (VTS), Cổng thông tin điện tử dùng chung tại khu vực cảng biển Hải Phòng nhằm đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của các hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Huệ – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đạt được trong năm 2011 và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của thành phố Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn thành phố, góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng và khu vực phía Bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Ngọc Huệ – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và mong muốn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, bước sang năm 2012 này bằng sự nỗ lực cao sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao.