Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra tiến độ thi công tại luồng Lạch Huyện.

     Nhằm đảm bảo công tác an toàn hàng hải, tiến độ thi công dự án cảng cửa ngõ quốc tế tại Lạch Huyện. Hôm nay (02/6), Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã kiểm tra công tác an toàn hàng hải tại công trường thi công cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện.

     Tham gia công tác kiểm tra về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có đồng chí Bùi Văn Minh Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng Trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn.

     Trong quá trình kiểm tra hiện trường Cục trưởng đặc biệt quan tâm đến công tác nạo vét và phun hút cát của đơn vị Nhà thầu thi công. Cục trưởng đánh giá cao công tác quản lý, giám sát của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và sự chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị Nhà thầu. Đồng thời, yêu cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp tục duy trì tăng cường việc quản lý giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra tiến độ thị công dự án