Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười đến thăm và làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Ngày 15/11/2023, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười đã đến thăm và làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Năm 2023, tình hình hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng tiếp tục được duy trì. Sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển ước đạt 97 triệu tấn; số lượng tàu Việt Nam và nước ngoài vào, rời khu vực cảng biển Hải Phòng ước đạt 35.780 lượt. Trật tự an toàn giao thông hàng hải tại khu vực tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải luôn được quan tâm. Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm thực hiện. Góp phần tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển hàng hải trong khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười biểu dương những kết quả Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là việc đoàn kết, năng động, sáng tạo trong toàn đơn vị. Cục trưởng đã giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.