Cuộc họp thống nhất biện pháp phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm 10 trong công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài. Ngày 07/11/2011, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp để thống nhất biện pháp phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm 10 trong công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam nhằm giảm thiểu số tàu biển Việt Nam bị lưu giữ khi hoạt động ở các cảng biển nước ngoài và hạn chế tới mức thấp nhất các sự cố, tai nạn hàng hải.

Tham dự cuộc họp, có lãnh đạo phòng An toàn & An ninh hàng hải – Cục Hàng hải Việt Nam và đại diện lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Chi cục Đăng kiểm 10.

Tại cuộc họp, Ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đề xuất giải pháp và cơ chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm 10 liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Cụ thể:

– Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải đến từng tàu, chủ tàu, đặc biệt có kế hoạch hỗ trợ cho một số chủ tàu tư nhân liên quan đến tàu bị bắt giữ;

– Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa hai cơ quan trong việc kiểm tra giám sát các tàu hoạt động tuyến quốc tế tại cảng;

– Rà soát hệ thống văn bản pháp luật, các quy phạm để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tàu biển Việt Nam;

– Lập kế hoạch và tổ chức các đợt kiểm tra tập trung theo các chủ đề với các tàu chạy tuyến quốc tế;

– Thiết lập đầu mối thông tin liên lạc để thuận tiện cho công tác phối hợp và giải quyết công việc. 

Kết thúc cuộc họp, đại diện lãnh đạo cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm 10 đã thống nhất những biện phối hợp trong công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam trong thời gian tới.