Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải tổ chức lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy

     Để triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại trụ sở Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải, ngày 16/9/2009 Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải đã tổ chức lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy. 
    Lớp tập huấn do Trung tá Ngô Quang Hiển, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP. Hải Phòng trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn. Toàn bộ cán bộ, công chức viên chức và nhân viên Đại diện đã tham dự lớp tập huấn. Mục đích của lớp tập huấn nhằm cập nhật nghiệp vụ về PCCC; triển khai ứng phó PCCC khi có sự cố; vận hành thành thạo các trang thiết bị PCCC, tạo tính chuyên nghiệp và chủ động trong công tác PCCC tại trụ sở Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.