Đại hội Chi bộ KTVTS – ĐPLTHH – PC nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam và Kế hoạch số 532-KH/ĐU ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về tổ chức đại hội chi bộ trong Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Ngày 28/02/2020, 19/3/2020, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Chi bộ Kỹ thuật VTS – Điều phối lưu thông hàng hải – Pháp chế trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tới dự và chỉ đạo đại hội đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ Chi bộ Kỹ thuật VTS – Điều phối lưu thông hàng hải – Pháp chế.

Tại Đại hội, đồng chí Mạc Thành Kiên, Bí thư chi bộ đã Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ, qua báo cáo đã khẳng định với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể đảng viên Chi bộ, chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2020. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ ngày càng được nâng cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nỗ lực phấn đấu để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2020 – 2022. Phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Báo cáo của Chi bộ, nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác Đảng, công tác chuyên môn của Chi bộ trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã ghi nhận kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh năm 2020 là năm mà Đảng và Nhà nước coi là năm bản lề trong triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải đối mặt với dịch bệnh toàn cầu (Covid-19) đang bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp lên ngành hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Khó khăn, thách thức trong thời gian tới là rất nhiều, để đảm bảo giữ vững và tăng trưởng sản lượng hàng hóa và lượt tàu thuyền thông qua tại khu vực cảng biển Hải Phòng đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nói chung và của Chi bộ Kỹ thuật VTS – Điều phối lưu thông hàng hải – Pháp chế nói riêng. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác Đảng và công tác Pháp chế, Điều phối lưu thông hàng hải, đáp ứng được nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Mạc Thành Kiên – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

  Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: