ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2015 -2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

     Ngày 16 tháng 6 năm 2015, Đảng bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Đại hội có 41 đảng viên trong toàn Đảng bộ và quần chúng ưu tú tại đơn vị.

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trường – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng cùng với lãnh đạo các ban của Quận ủy.

     Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bùi Văn Minh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nội quy Đại hội. Báo cáo đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, đảng viên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận dụng cơ hội, phát huy thế mạnh, tổ chức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.

 
     Giai đoạn 2010 – 2015, mặc dù do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động, kinh tế hàng hải tăng trưởng chậm nhưng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực Hải Phòng từng bước được tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tiếp tục duy trì và phát triển. Năm 2014 sản lượng hàng hóa đạt 66,1 triệu tấn, tăng 72% so với năm 2010, số lượng tàu thuyền đến, rời cảng năm 2014 là 17.691 lượt tăng 17% so với năm 2010.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 
Đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

     Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đúng Điều lệ Đảng, Đại hội đã tập trung trí tuệ hoàn thành chương trình nghị sự và đã thành công tốt đẹp. 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, đây là cơ sở để Đảng bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân chính trị tại cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy Hồng Bàng tặng hoa chúc mừng

     Thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới, đồng thời, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị tích cực thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại Hội và chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải.