Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/5/2020, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân long trọng tổ chức Kỷ niệm 130 ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020) với nhiều hoạt động có ý nghĩa, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lễ khai mạc được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc, xúc động ca ngợi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đối với Bác. Chương trình văn nghệ đã mang tới những cảm xúc đẹp đẽ cho các đại biểu, Đại hội như được gặp lại Bác qua lời ca, tiếng hát từ trái tim của đoàn viên, thanh niên Cảng vụ Hàng Hải hải Phòng.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, Cục trưởng đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, luôn đổi mới sáng tạo, năng động, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra và mong muốn trong thời gian tới toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai nhiệm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Cảng vụ Hàng Hải Hải Phòng, Đảng bộ cần tập trung chọn những nội dung quan trọng, có tính đột phá để lãnh đạo thực hiện, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đổi mới cách thức phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết của Trung ương XIII mang tính thiết thực, hiệu quả, đồng chí Bí thư lĩnh hội và là người trực tiếp truyền đạt Nghị quyết của cấp mình từ đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả; linh hoạt, nhạy cảm trong vận dụng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, tích cực đóng góp, tìm ra giải pháp tốt nhất để triển khai thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã thông qua.

Thứ hai, Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba, Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài sáng kiến khoa học trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thứ tư, Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; tạo điều kiện để đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng tin tưởng vào tập thể Ban chấp hành, vào cán bộ, công chức, viên chức những người sẽ tiếp tục tô đẹp truyền thống đoàn kết, vượt mọi khó khăn của tập thể Cảng vụ Hàng hải Hải phòng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn nữa. Và bắt đầu từ hôm nay với Chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh” và Phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” sẽ là nền tảng vững chắc để Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đảng viên gặt hái nhiều thành công ở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo đã khẳng định với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập thể Ban Chấp hành đã thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Đảng ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đảng viên. Công tác đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Đảng bộ cũng đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, sát với tình hình thực tế, yêu cầu và đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Vũ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng khẳng định sẽ quyết tâm và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra, được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: