DANH BẠ CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG

 

DANH BẠ CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG

STT

TÊN  DOANH NGHIỆP

CHỨC  DANH

GHI CHÚ

1

VẬT CÁCH

CT. CP CẢNG VẬT CÁCH

Giám đốc

Ô. Phạm Văn Sơn

ĐT: 0913353551

 

2

TIẾN MẠNH

CT. TNHH VT TIẾN MẠNH

P.Giám đốc

B. Hiền

ĐT: 019129268

3

NAM NINH

CT.TNHH  NAM NINH

P.Giám đốc

B. Hằng

GĐ: 0903426032

4

DUY LINH

CT. CP TM DUY LINH

 

Giám đốc

Ô. Hòa

GĐ: 0903434383

5

LÊ QUỐC

CT. CP TM  LÊ QUỐC

Giám đốc

Ô. Hùng

GĐ: 0913240832

6

QUỲNH CƯ

CT. CP CUNG ƯNG VT XD

Giám đốc

Ô. Quý

ĐT: 0913240212

 

7

HỒNG BÀNG

XD CT.CNTT & XD HB

(VISDEMCO)

Giám đốc

Ô. Giỏi

ĐT: 0912025913

 

8

THĂNG LONG GAS

CT. CHẾ BIẾN và KD CÁC SP DẦU KHÍ

Giám đốc

Ô. Tuất

ĐT: 0904728858

 

9

MIPEC

CT. CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC)

Giám đốc

Ô. Kiên

ĐT: 0904112908

 

10

SÔNG ĐÀ 12-4

TỔNG CT SÔNG ĐÀ

Giám đốc

Ô. Hải

ĐT: 0936955479

 

11

THƯỢNG LÝ

CT.XD  KVIII

P.Giám đốc

Ô. Sáng

Đ: 0913243404

 

12

CẢNG HẢI PHÒNG

CT. TNHH MTV CẢNGHP

PT.Giám đốc

Ô. Thái

ĐT: 0945468678

 

13

CẢNG CÁ HẠ LONG

T.CT THỦY SẢN HẠ LONG

Giám đốc

Ô. Hiền

ĐT: 9003455249

 

14

ĐÀI HẢI

CT. DẦU KHÍ ĐÀI HẢI

Giám đốc

Ô. Nguyễn

ĐT: 0934399555

 

15

CỬA CẤM

CT. CP CẢNG CỬA CẤM

Giám đốc

Ô. Đạt

ĐT: 0903436237

 

16

NAM HẢI

CT. CP CẢNG NAM HẢI

P. Giám đốc

Ô. Tuấn

ĐT: 0936926868

 

17

ĐOẠN XÁ

CT.CP CẢNG ĐOẠN XÁ

P. Giám đốc

Ô. Phú

ĐT: 0913246834

 

18

TRANSVINA

CT.VT HÀNG CNC

P. Tgiám đốc

Ô. Chính

ĐT: 0903426556

 

19

SHELL GAS

XN THI CÔNG CƠ GIỚI &DVHH MB

Giám đốc

Ô. Khải

ĐT: 0979752968

 

20

GREEN PORT

CT. CP CONTAINER VN

P.Giám đốc

Ô. Nam

ĐT: 0913575666

 

21

TOTAL GAS

CT. LD TOTAL GAS HP

Giám đốc

Ô.Vũ

ĐT: 0913041687

 

22

ĐÔNG HẢI

ĐOÀN 273 –  QK 3

Đoàn trưởng

Ô. Tuấn

ĐT: 0913243128

 

23

K99

CỤC XĂNG DẦU – TCHC

Giám đốc

Ô. Úy

Đt: 0912051841

 

24

CẢNG 128 HQ

CT.CP TC128 HP

P. Giám đốc

Ô. Đông

ĐT: 0912347997

 

25

PETEC

XN XĂNG DẦU PETEC AN HẢI

Giám đốc

Ô. Lịch

ĐT: 0904252929

 

26

HẢI AN

CT. CP CẢNG HẢI AN

Giám đốc

Ô. Thân

ĐT: 0903487486

 

27

CẦU 19-9

CT. CP 19-9

P.Giám đốc

B. Hiền

ĐT: 0934693247

 

28

PTSC ĐÌNH VŨ

CT. CP CẢNG DV DẦU KHÍ  ĐÌNH VŨ

Giám đốc

Ô. Bằng

ĐT: 0903203103

 

29

CP ĐÌNH VŨ

CT. CP ĐT & PT CẢNG ĐÌNH VŨ

P.Giám đốc

Ô.Đỏ

ĐT: 01239668888

 

30

DAP

Ô. Dương

Cảng DAP Đình vũ

PGD: 0913029389

 

31

XD ĐÌNH VŨ

Cty LD TNHH PT ĐV

P.Giám đốc

B.Thanh

ĐT: 0936877286

 

32

CALTEX

CT. NHỰA ĐƯỜNG CALTEX HP(CHEVERON)

Giám đốc

Ô. Dũng

ĐT: 0912261067

 

 

33

CẢNG NHIỆT ĐIỆN HP

CT. CP NHIỆT ĐIỆN HP

P. Giám đốc

Ô. Quảng

ĐT: 0913385061