DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI HOA TIÊU (C.TY TNHH MTV HOA TIÊU HH KHU VỰC II)

DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI HOA TIÊU (C.TY TNHH MTV HOA TIÊU HH KHU VỰC II)

HOA TIÊU

SỐ ĐIỆN THOẠI

NHÀ RIÊNG

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG

1. PHẠM VĂN HỌC

3.835.206

0913.039.284

6.255.538

2. ĐỖ MẠNH HIỆP A

3.726.805

0912.132.512

3. HOÀNG QUÂN A

3.641.249

0989.145.745

4. TRẦN MINH TUẤN (PP)

3.720.838

0904.488.408

0904.844.099

5. NGUYỄN HỒNG HẢI A (TP)

3.729.261

0912.126.239

6. NGUYỄN VĂN TRUNG A

3.555.688

0903.251.408

0936.115.551

7. ĐỖ VĂN LỢI

3.555.099

0983.020.299

8. TRẦN ANH A

3.826.818

0936.813.268

0913.527.994

9. HỒ PHI TUYÊN

3.602.251

0936.727.279

10. NGUYỄN MINH CHÂU (PP)

3.556.699

0913.078.177

11. HOÀNG QUANG VINH

3.550.412

0989.092.788

12. NGUYỄN XUÂN TRUNG B

3.829.276

0913.365.181

13. NGUYỄN NGỌC LONG A

3.870.256

0912.155.359

14. TÔ QUANG HÙNG A

3.701.236

0982.035.288

15. NGUYỄN THANH BÌNH

3.552.161

0913.528.051

16. NGUYỄN VIỆT DŨNG B

3.847.514

0902.187.568

17. HỨA KHẮC ĐÔNG

3.558.239

0942.510.088

18. MAI XUÂN SANH

3.829.849

0913.243.217

19. PHẠM ĐỨC HỒNG A

3.836.433

0983.088.031

20. NGUYỄN HỮU TÌNH

3.764.592

0904.920.968

3.533.460

21. TRẦN HƯNG THỊNH

3.826.869

0983.036.202

01232.301.606

22. LÊ THANH TÙNG

3.854.127

0987.283.283

23. PHẠM TUẤN HẢI B

3.835.206

0912.607.855

0983.866.236

24. NGUYỄN HỮU HÙNG B

3.518.769

0978.069.966

25. NGUYỄN XUÂN HỒNG B

3.852.586

0913.016.869

26. NGUYỄN VĂN THANH

3.787.588

0912.384.253

0975.721.460

27. PHẠM MINH TÂN

3.727.664

0913.065.795

28. VŨ ANH KHÁNH

3.701.863

0989.150.315

29. VŨ TIẾN ĐẠT

3.729.191

0934.518.868

0936.982.345

30. HOÀNG TUẤN ANH B

3.865.074

0904.040.583

01636.679.051

31. PHÙNG ĐẠI CẦN

3.282.976

0985.934.862

32. TRẦN ĐÌNH TRUNG C

3.558.667

0908.666.865

6.526.989

33. NGÔ TRƯỜNG QUÂN B

3.550.494

0912.940.621

34. NGUYỄN THANH SƠN A

3.586.417

0915.619.668

0913.241.168

35. HỒ HỮU TRUNG D

3.740.849

0936.508.568

01643.506.121

36. PHẠM XUÂN THÀNH A

3.630.573

0989.092.505

0936.603.656

37. NGUYỄN  CAO CƯỜNG

3.536.116

0937.555.003

38. NGUYỄN MẠNH DŨNG C

3.745.360

0949.935.679

39. LƯƠNG MAI HẢI C

0983.080.174

0943.504.136

40. TRẦN MINH HẢI D

3.829.285

0903.080.704

41. TRẦN BẢO LINH

3.766.394

0988.955.666

0916.430.686

42. NGUYỄN VĂN LONG B

3.721.157

0945.512.686

43. NGUYỄN TIÊN SƠN B

 

0986.101.468

44. HOÀNG LÊ THẮNG

6.528.165

0903.430.511

01688.347.698

45. TRẦN ANH DŨNG D

3.612.571

0912.073.797

46. NGUYỄN THẾ KHOA

0973.625.888

47. NGUYỄN VĂN VIỆT

0982.626.629

48. BÙI XUÂN THÀNH B

0909.155.606

49. VŨ XUÂN DINH

0936.649.986

50. TRẦN MẠNH HÀ

3.660.103

0936.915.485

51. NGUYỄN QUỐC HỘI

0904.545.444

52. NGUYỄN VŨ THÀNH C

3.836.579

0937.348.686