Đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin cho thuyền viên làm việc trên tàu tại khu vực cảng biển Hải Phòng

     Trong hai ngày (11/9/2021 và 12/9/2021), Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế để tiến hành tiêm vắc xin Vero Cell (mũi 1) cho các thuyền viên đang làm việc trên các tàu cập tại các cầu cảng thuộc vùng nước cảng biển Hải Phòng.

     Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của cơ quan Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng đã có tất cả 208 thuyền viên đang làm việc trên 18 tàu được tiêm chủng.

     Hiện tại, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng vẫn đang phối hợp với các cơ quan y tế để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

     Sau đây là một số hình ảnh: