Đoàn công tác BGTVT về làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài. Ngày 05/6/2012, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do ông Nguyễn Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tại cuộc họp, Ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài; công tác phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Chi cục Đăng kiểm 10 liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Cụ thể:

– Phân công 01 đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp theo dõi chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-BGTVT;

– Bổ sung thêm cán bộ có năng lực kiểm tra để thực hiện công tác kiểm tra các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế;

– Gửi thông báo cho chủ tàu, đại lý có tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong khu vực cảng biển Hải Phòng về việc tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Chỉ thị 09/CT-BGTVT;

– In ấn các tài liệu liên quan đến các đợt kiểm tra tập trung của TOKYO MOU gửi cho chủ tàu, đại lý để tuyên truyền, phổ biến cho thuyền viên biết trước khi tàu ra nước ngoài hoạt động;

– Quán triệt tới tất cả các cán bộ phải nghiêm túc thực hiện yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt, theo đúng quy định và cương quyết không cho các tàu không đủ tiêu chuẩn rời cảng ra nước ngoài hoạt động. Tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu với chủ tàu, thuyền viên;

– Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Chi cục Đăng kiểm 10 và chủ tàu trong việc kiểm tra giám sát các tàu hoạt động tuyến quốc tế;

– Thiết lập đầu mối thông tin liên lạc để thuận tiện cho công tác phối hợp và giải quyết công việc. 

Kết luận tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Giao thông vận tải-Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Hoàng đánh giá cao việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Theo đó, kết quả được thể hiện trên các mặt như: số tàu Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng nước ngoài giảm, chủ tàu đã hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, nâng cao trình độ trách nhiệm của thuyền viên, giảm thiểu tàu Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài, góp phần nâng cao uy tín đội tàu biển Quốc gia; công tác phối hợp có hiệu quả giữa Cảng vụ hàng hải và Cơ quan Đăng kiểm. Ngoài ra, Phó vụ trưởng Vụ Pháp Chế – Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hoàng yêu cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-BGTVT, đồng thời  tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đến chủ tàu nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng biển nước ngoài.