Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải kiểm tra thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cảng biển của bến cảng Chùa Vẽ – Cảng Hải Phòng

Ngày 25/5/2023, tại Cảng Chùa Vẽ – Cảng Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của bến cảng Chùa Vẽ – Cảng Hải Phòng. Tham gia đoàn công tác còn có các Vụ Kết cấu Hạ tầng, Vụ tài chính Bộ Giao thông vận tải và Ông Lê Đỗ Mười – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng trưởng, phó các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam.

Đoàn Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang và Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra hiện trạng bến cảng công – ten- nơ Chùa Vẽ Hải Phòng

Ông Lê Đỗ Mười – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng trưởng, phó các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn, Ông Phạm Hồng Minh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, kiến nghị đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến bến số 4, số 5 thuộc bến cảng công – ten- nơ Chùa Vẽ Hải Phòng vừa được hiện đại hóa theo Dự án nâng cấp cải tạo Cảng Hải Phòng giai đoạn II Bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản nhằm nân cao hiệu quả khai thác tiếp tục hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *