Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải làm việc với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-BGTVT và Đề án Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU.

     Chiều 04/6/2014, tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do đồng chí Nguyễn Hồng Việt – Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC tại nước ngoài và Đề án Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014.

     Tại buổi làm việc, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 09/CT-BGTVT và Đề án Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014, công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam rời cảng đi nước ‘ngoài; những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ thuật của tàu sau khi rời cảng.

     Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Hồng Việt – Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác kiểm tra, hướng dẫn tàu biển Việt Nam trước khi rời cảng Hải Phòng, góp phần giảm thiểu tình trạng tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại cảng nước ngoài.

     Để thực hiện tốt Đề án Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014, Đoàn công tác đề nghị Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phối hợp với Cục đăng kiểm 10 tăng cường công tác kiểm tra đối với tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kiểm tra; tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc hạn chế tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài.