Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hàng hải trong vùng nước cảng biển Hải Phòng

Ngày 06/3/2016, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế về công tác đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực vùng nước cảng biển Hải Phòng. Tham gia đoàn công tác có Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Chu Giang và lãnh đạo các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam.Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực Bến Gót, Cát Hải

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực luồng Sông Cấm, Bạch Đằng, kênh Hà Nam, luồng Lạch Huyện, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn trong thi công 03 Dự án gồm có: Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và công tác giám sát vị trí đổ thải. Cũng tại buổi kiểm tra, Đoàn Công tác đến thăm và kiểm tra hoạt động của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải.Đoàn công tác thăm, làm việc tại Đại diện Cát Hải


Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá cao Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trong công tác quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực, đồng thời yêu cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tích cực tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng cảng biển trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng quản lý. Liên quan đến hệ thống VTS luồng Hải Phòng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng rà soát, điều chỉnh hoạt động của Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tại Cát Hải nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống VTS, hỗ trợ tối đa cho công tác quản lý Nhà nước về hàng hải trong khu vực.