Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thăm, làm việc tại Hải Phòng

Ngày 12/5/2010, Đoàn Công tác của Chính phủ do Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương đảng – Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đến thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan đến hoạt động khai thác cảng biển trong khu vực Hải Phòng, trong đó có Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I, Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng…tham dự.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã biểu dương những thành tích mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong quá trình kinh doanh khai thác cảng biển, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cần nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực khai thác cảng biển, ngang tầm với các Cảng biển trong khu vực và trên Thế giới đó là: Xây dựng phương án nâng cao năng lực của cảng biển Hải Phòng đến năm 2015; nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài chính cho việc duy tu, nạo vét luồng hàng hải đến chuẩn tắc thiết kế đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tàu thuyền và hàng hóa đến cảng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; các cảng biển trong khu vực Hải Phòng cần không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

 Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác:<