Đoàn công tác Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra việc triển khai các quy định liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Ngày 07/10/2014, tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Phó Chánh thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc thực hiện các Quy định của pháp luật trong công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Tham dự buổi làm việc, về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có đại diện Lãnh đạo cùng Trưởng, phó và chuyên viên các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tình hình tai nạn, sự cố trong vùng nước cảng biển; công tác tiếp nhận và truyền phát thông tin liên quan đến tìm kiếm cứu nạn; công tác tìm kiếm cứu nạn khi có vụ việc xảy ra; việc triển khai, áp dụng các văn bản pháp luật trong công tác tìm kiếm cứu nạn; công tác phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng; những khó khăn, vướng mắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn.


Quảng cảnh buổi làm việc

     Sau khi nghe báo cáo của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Phó Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực của đơn vị khi thực hiện các Quy định của pháp luật trong tìm kiếm cứu nạn tại khu vực cảng biển cũng như việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền nhằm giảm thiểu tai nạn, sự cố hàng hải.

     Đoàn công tác cũng đề nghị Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tìm kiếm cứu nạn tới các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm sẵn sàng, kịp thời ứng phó với tình huống nguy cấp có thể xảy ra.