Đoàn thanh niên Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, hướng dẫn đảm bảo an toàn hàng hải và phát phao cứu sinh cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông trong vùng nước cảng biển Hải Phòng

      Thực hiện Kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên năm 2019, Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/3/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã phối hợp cùng Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm TKCN Hàng hải khu vực I tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, hướng dẫn đảm bảo an toàn hàng hải và phát phao cứu sinh cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

      Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật hàng hải, thủy nội địa cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông hành hải an toàn trong vùng nước, Đoàn tuyên truyền tổ chức cho các Đoàn viên xuống trực tiếp 02 bến đò khách tại khu vực Bến Lâm, Máy Chai và bến phà Rừng tuyên truyền cho chủ đò, chủ phà trang bị áo phao và phao tròn trên đò, phà; tuyên truyền, hướng dẫn hành khách, người dân và người lái phương tiện mặc áo phao, chấp hành an toàn giao thông; hướng dẫn cho các phương tiện phà, đò ngang sông hành hải an toàn trong vùng nước; hỗ trợ, trang bị thêm phao, áo phao, kiến thức ứng cứu người đuối nước cho chủ phương tiện phà, đò ngang sông.

      Đoàn tuyên truyền đã làm việc với 03 đơn vị quản lý phà, đò khách ngang sông, phát tặng 50 phao tròn đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải và hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn hàng hải cho các phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc: