Đoàn thanh niên CSHCM Cảng vụ hàng hải Hải Phòng ra quân Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Tỵ năm 2013.

     Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Đoàn thanh niên CSHCM Cảng vụ hàng hải Hải Phòng ra quân Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Tỵ năm 2013.

     Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 14/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giảo thông vận tải về việc chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Tỵ 2013; Công văn số 3365/CHHVN-VTDVHH ngày 28/11/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông năm 2013 và Kế hoạch Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Tỵ của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, từ ngày 21/01/2013 đến ngày 08/02/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức “Ra quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Tỵ năm 2013” tại 08 bến phà, đò khách ngang sông, trên các đoạn luồng xung yếu như Sông Cấm, Bạch Đằng, đồng thời trực tiếp trên các tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài và các phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng. 
     Các hoạt động cụ thể bao gồm: treo băng rôn áp phích, tuyên truyền cổ động về năm an toàn giao thông 2013; phát trên 300 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền pháp luật hàng hải cũng như hướng dẫn hàng hải cho các tàu thuyền hoạt động tại vùng nước cảng biển. Đặc biệt, đã phát 100 phao tròn cứu sinh cho 08 bến phà, đò khách ngang sông  và yêu cầu các chủ bến ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

     Một số hình ảnh hoạt động ra quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Tỵ năm 2013.


 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát phao tròn cứu sinh tại bền phà Đình Vũ
 
 
 


Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát tờ rơi hướng dẫn hoạt động hàng hải
cho các phương tiện thủy nội địa hoạt động tại vùng nước cảng biển.

 
Kiểm tra tàu biển và điều kiện an toàn kỹ thuật cầu cảng
 

Phát phao cho các bến phà, đò khách ngang sông