Đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tham gia Đoàn công tác của Việt Nam tham dự Tuần lễ Hàng hải Hàn Quốc 2017.

     Đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tham gia Đoàn công tác của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Nguyễn Văn Công dẫn đầu sang Busan – Hàn Quốc tham dự Tuần lễ Hàng hải Hàn Quốc 2017 (Korea Maritime Week (KMW) 2017) trong thời gian từ ngày 27 – 30/6.

     Tham dự KMW 2017 có Phó thị trưởng Thành phố Busan, ông Kang Joon-suk – Thứ trưởng Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc và các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty về các dịch vụ cảng biển, đóng tàu, đào tạo và các công ty khác hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

     Trong buổi Lễ tập trung chủ yếu vào 03 diễn đàn chính là: chính sách, công nghiệp và đào tạo. Diễn đàn chính sách quan tâm đến 03 phần liên quan đến các chính sách của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), của Hongkong, Hoa Kỳ, Jordan, Đan Mạch và của các tổ chức phân cấp về ngăn ngừa ô nhiễm không khí. Diễn đàn công nghiệp hàng hải bao gồm 05 phần liên quan đến các thách thức trong việc thực hiện Công ước quốc tế về quản lý nước dằn tàu (BWM), các chính sách quản lý của Hoa Kỳ về các loại thiết bị xử lý nước dằn, các công nghệ xử lý nước dằn cũng như quảng bá về các thiết bị xử lý. Diễn đàn đào tạo chủ yếu tập trung vào vai trò của các tổ chức quốc tế và quốc gia tàu treo cờ, các vấn đề liên quan đến hành hải, quản lý và bảo vệ môi trường biển.

     Chiều ngày 27/6, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã tham dự Lễ ký kết giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Chính sách an toàn và các vấn đề về hàng hải của Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc về Biên bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, đồng thời trao đổi Dự án nghiên cứu khả thi về thiết lập hệ thống an toàn hàng hải kết hợp với hành hải điện tử; hợp tác về công tác kiểm tra Nhà nước cảng biển và phối hợp/hợp tác tại các cuộc họp của IMO và thống nhất kế hoạch hợp tác cho giai đoạn 2017-2021.Đoàn Việt Nam tham dự KMW 2017


Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Chính sách an toàn và các vấn đề về hàng hải của Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc