Đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 1 (có tên Quốc tế là Mirinae) tại khu vực cảng biển Hải Phòng

     Để chủ động phòng chống cơn bão số 1 (tên quốc tế là Mirinae) đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh – Thanh Hóa, chiều ngày 27/7/2016, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do ông Nguyễn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã có buổi làm việc với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về công tác phòng chống lụt bão tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Cùng đi với đoàn có ông Dương Đại Thắng – Phó phòng AT-ANHH, Vũ Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

     Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo kế hoạch triển khai phòng chống cơn bão số 1 của cơ quan. Theo đó, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã chủ động theo dõi diễn biến của bão; tổng hợp Phương án phòng chống cơn bão số 1 của các Doanh nghiệp cảng biển, của Nhà thầu thi công, xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển; tổng hợp số liệu tàu thuyền trong cảng; gửi thông báo cho tàu thuyền ra, vào cảng, các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu thuyền về diễn biến của cơn bão số 1 để có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu và thuyền viên. Ngoài ra, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế trên luồng hàng hải, các dự án, công trình xây dựng trong vùng nước cảng biển, rà soát các khu neo đậu, bố trí tàu thuyền vào vị trí tránh, trú bão an toàn, bố trí phương tiện thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

     Sau khi nghe báo cáo, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng đã cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác phòng chống cơn bão số 1 tại một số bến cảng, các công trình trong vùng nước cảng biển và chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống cơn bão số 1 tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.


Một số hình ảnh Phó Cục trưởng kiểm tra thực tế tại cảng biển: