Dự thảo “Quy chế phối hợp thực hiện truy đuổi tàu biển có quyết định bắt giữ của Toà án”

Để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bắt giữ tàu biển và tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng, ngày 03/6/2011, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp thống nhất Dự thảo “Quy chế phối hợp thực hiện truy đuổi tàu biển có quyết định bắt giữ của Toà  án” và công tác phối hợp đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Tới dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước   chuyên ngành đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng như: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an thành phố Hải Phòng và Vùng Cảnh sát biển I.

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị đã phát biểu ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Quy chế phối hợp thực hiện truy đuổi tàu biển có quyết định bắt giữ của Toà  án” đồng thời thống nhất một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng.