Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 19 tại Pakse, Lào

     Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 19 (ATM 19) khai mạc ngày 18/12/2013 tại Pakse, Lào với sự tham dự của đại biểu 10 nước ASEAN và các nước đối thoại. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Lào Sommad Pholsena làm Chủ tịch chủ trì Hội nghị. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng dẫn đầu tham dự Hội nghị.

     Hội nghị ATM 19 dự kiến từ ngày 19-20/12/2013 và sẽ tập trung trao đổi, thống nhất các biện pháp triển khai kết quả của các Hội nghị thượng đỉnh: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 23, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc 16, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ 11, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản 16.
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị

     Bên cạnh đó, Hội nghị ATM 19 cũng sẽ tiến hành kiểm điểm tình hình triển khai các chương trình hợp tác, dự án kỹ thuật, thỏa thuận và hiệp định có liên quan của các nhóm công tác hàng hải, hàng không, đường bộ… trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Brunei (BAP) và Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN (MPAC):

     Về lĩnh vực hàng hải: Xem xét thông qua các khuyến nghị, đề xuất của Hội nghị quan chức cấp cao Giao thông vận tải lần thứ 36 (STOM 36) gồm các nội dung liên quan đến Chiến lược thực hiện thị trường vận tải biển chung ASEAN; xây dựng chiến lược thực hiện thị trường lao động chung cho đội ngũ thuyền viên ASEAN; xây dựng chiến lược tăng cường bố trí, điều kiện làm việc trên tàu cho thuyền viên theo yêu cầu của Công ước Lao động hàng hải 2006; dự thảo Thỏa thuận chung ASEAN về hợp tác ứng phó sự cố dầu tràn; dự thảo Thỏa thuận chung về hành trình gần bờ ASEAN; Chương trình hợp tác với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và các nước đối thoại, các tổ chức ngành nghề liên quan.Bộ trưởng Đinh La Thăng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Cục HHVN bên lề Hội nghị

     Theo chương trình, Hội nghị ATM 19 sẽ tiến hành họp với Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước đối thoại ASEAN gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để kiểm điểm tình hình thực hiện cũng như thống nhất các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể về giao thông vận tải với các nước đối thoại nhằm tăng cường và thúc đẩy hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các nước này đối với cộng đồng ASEAN trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

     Hội nghị ATM 19 dự kiến ký Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng Giao thông vận tải  ASEAN; Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN – Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày 20/12/2013.

 (Tin từ Pakse, Lào)