Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tham dự Hội nghị tham vấn lần thứ hai về thực hiện Hiệp định vận tải biển giữa Việt Nam và Hoa kỳ

Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa kỳ ký ngày 15/3/2007, có hiệu lực ngày 15/8/2007.

Hội nghị tham vấn về thực hiện Hiệp định này được tổ chức thường niên giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Hàng hải Hoa Kỳ. Hội nghị tham vấn lần thứ nhất do Cục Hàng hải Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 30/7/2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia Hội nghị gồm có đoàn đại biểu Cục Hàng hải Hoa Kỳ do Cục trưởng Cục Hàng hải Hoa Kỳ dẫn đầu và đoàn đại biểu Cục Hàng hải Việt Nam do Cục trưởng Vương Đình Lam dẫn đầu.

Hội nghị tham vấn lần thứ hai được Cục Hàng hải Hoa Kỳ đăng cai tổ chức tại thủ đô Washinton D.C của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trong các ngày từ 21/5 đến 31/5/2010 nhằm đánh giá tình hình và những kết quả đạt được sau 3 năm ký kết Hiệp định. Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam do Đ/c Vương Đình Lam – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm Trưởng đoàn, thành viên gồm Đ/c: Bùi Thiên Thu – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Giao thông vận tải, Đ/c Lê Tuấn Anh – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế – Cục Hàng hải Việt Nam, Đ/c Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Đ/c Lê Văn Chiến – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu.

Hội nghị thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hàng hải như phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục Hải quan; đào tạo thuyền viên, đẩy mạnh hợp tác trong chính sách phát triển hàng hải giữa 2 nước; phát triển đội tàu, xây dựng cảng biển và dịch vụ logistics.

Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác

Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Hàng hải Hoa Kỳ (Từ trái sang  phải đứng thứ 4 là Đ/c Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Đ/c Vương Đình Lam – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Ngài David Matsuda -Cục trưởng Cục Hàng hải Hoa Kỳ)

                     Đ/c Vương Đình Lam – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ngài David Matsuda -Cục trưởng Cục Hàng hải Hoa Kỳ