Hội đồng khoa học – Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Ngày 7/04/2012, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Hội đồng khoa học – Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ Nghiên cứu xây dụng mô hình, cơ chế phối hợp phòng, chống cháy nổ đối với tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Việt Nam, ứng dụng thí điểm tại khu vực cảng biển Hải Phòng mang mã số DT104024 ”. Đề tài do ThS. Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng làm chủ nhiệm. ThS. Đỗ Đức Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì hội nghị.

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần đảm bảo an toàn hàng hải và phòng chống cháy nổ, đặc biệt khu vực cảng biển Hải Phòng trong quá trình phát triển cảng biển Hải Phòng những năm gần đây và định hướng đến năm 2020. Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ áp dụng phương án phòng, chống cháy, nổ cho các cảng vụ hàng hải trong nước, từng bước hoàn thiện các mô hình, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại vùng nước cảng biển khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài được kết cầu thành 5 chương i) Thực trạng việc phòng, chống cháy, nổ trong khu vực cảng biển; ii) Nghiên cứu mô hình, cơ chế phối hợp phòng chống và ứng ứng phó sự cố cháy, nổ cho tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển Việt Nam; iii) Ứng dụng mô hình, cơ chế phòng chống ứng phó sự cố cháy nổ tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng; iv) Thực tập, diễn tập phòng, chống cháy nổ tại khu vực cảng biển Hải Phòng; v) Kết luận và Kiến nghị.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung nghiên cứu, Hội đồng đánh giá cấp cơ sở cho rằng đề tài đã bám sát được các mục tiêu nghiên cứu đề ra trong thuyết minh đã được phê duyệt; đã nghiên cứu xây dụng mô hình, cơ chế phối hợp phòng, chống cháy nổ đối với tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng và các cảng biển toàn quốc, trong đó đã đưa ra mô hình phối hợp giữa các cơ quan ban ngành có liên quan trong quá trình ứng phó sự cố cháy, nổ tại cảng biển trước khi có lực lượng chuyên trách thay thế.

Để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, Hội đồng đánh giá cấp cơ sở cũng cho ý kiến đóng góp về một số vấn đề về hình thức, kết cấu và nội dụng cần bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn thiện.

Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu ý kiến để hoàn thiện đề tài

Kết thúc buổi Hội nghị, Hội đồng cấp cơ sở đánh giá cao những kết quả nhóm đề tài đã thực hiện đạt kết quả, từ đó đồng ý để đề tài bảo vệ cấp Bộ trong thời gian tới./.