Hội nghị Bộ trưởng giao thông vận tải các nước ASEAN lần thứ 20 (ATM 20) tại Myanmar

     Trong hai ngày 27 và 28/11/2014, tại Mandalay, Myanmar, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng giao thông vận tải các nước ASEAN lần thứ 20 (ATM 20).


Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu tham dự Hội nghị

     Tại Hội nghị, các Bộ trưởng bàn thảo các cam kết chung, khẳng định lại cam kết thúc đẩy kết nối ASEAN nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, an toàn giao thông và đơn giản hóa thủ tục vận tải; Thông qua tầm nhìn hợp tác giao thông vận tải ASEAN sau 2015: “Hướng tới mục tiêu kết nối giao thông vận tải khối ASEAN sâu rộng hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh khối ASEAN cũng như thúc đẩy tăng trưởng và phát triển toàn khu vực”.

     Về hàng không, ATM 20 ghi nhận tiến độ thực thi “Thị trường Hàng không thống nhất (ASAM)”. Theo đó, một số nội dung trong khuôn khổ Hợp tác kỹ thuật vận tải hàng không đã được hoàn thành; ghi nhận tiến độ đàm phán gói Cam kết thứ 9 về dịch vụ Vận tải Hàng không theo Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) để có thể ký kết trong năm 2015.

     Về hàng hải, các Bộ trưởng thông qua khung thực hiện thị trường vận tải biển chung ASEAN nhằm định hướng việc phối hợp chính sách, hài hòa luật lệ tiến tới tự do hóa hơn nữa dịch vụ vận tải biển trong khu vực.

     Các Bộ trưởng cũng ghi nhận các tiến bộ đạt được trong việc xây dựng Hiệp định Khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho vận tải hành khách qua biên giới bằng đường bộ cũng như các tiến bộ đạt được trong việc phê chuẩn và nội luật hóa các quy định để triển khai Hiệp định khung về Tạo thuận lợi hàng hóa quá cảnh, Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức và Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho vận tải liên quốc gia.Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tham dự Hội nghị

     Cũng tại Hội nghị, những nội dung hợp tác về Giao thông vận tải với các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã được bàn thảo.

     Tại cuộc họp với Trung Quốc, hai bên kiểm điểm tiến độ thực hiện các cơ chế, thỏa thuận như: Cơ chế tham vấn Hàng hải ASEAN – Trung Quốc, Hiệp định vận tải Hàng không ASEAN – Trung Quốc và Nghị định thư số 1 và việc xây dựng, nâng cấp tuyến đường sắt Singapore – Côn Minh (SKRL). Các bên cũng thảo luận các dự án/ sáng kiến hoạt động sẽ được thực hiện vào năm 2015 bao gồm: Cơ chế Hợp tác chung ASEAN – Trung Quốc về cứu nạn hàng hải; Nghiên cứu khả thi nhằm cải thiện luồng sông Lan Thương – Mekong; Học bổng trường ĐH Đại Liên; Gói nghiên cứu vận tải ASEAN – Trung Quốc.

     Với Hàn Quốc, các bên thông qua Lộ trình Hợp tác giao thông vận tải ASEAN – Hàn Quốc sửa đổi nhằm tăng cường kết nối khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực thông qua xây dựng năng lực và phát triển cơ sở hạ tầng đồng thời nghe báo cáo các hoạt động đã được thực hiện trong năm 2014 và dự kiến kế hoạch 2015. Liên quan tới Việt Nam, có Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu tăng cường Kế hoạch vùng về phát triển vận tải thủy nội địa trong khu vực ASEAN” do Việt Nam là nước điều phối, xây dựng Dự án và triển khai thực hiện.

     Còn với Nhật Bản, hai bên ghi nhận những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện 23 dự án theo Kế hoạch hành động Pakse trong khuôn khổ Hợp tác đối tác ASEAN – Nhật Bản (AJTP) và các sáng kiến Đối tác Công – Tư (PPP) nhằm hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; Thông qua “Hướng dẫn áp dụng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử tại cảng biển đối với các thủ tục liên quan đến cảng”, “Báo cáo khảo sát về sân bay sinh thái tại các quốc gia ASEAN” và “Nghiên cứu và triển khai đường nối trên đất liền liên kết với các cảng biển (cảng cạn và cảng biển) trong khu vực ASEAN”.Các Bộ trưởng tổ chức họp báo và thực hiện Lễ ký Tuyên bố chung.

     Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng tổ chức họp báo và thực hiện Lễ ký Tuyên bố chung. Năm 2015, Hội nghị Bộ trưởng giao thông vận tải các nước ASEAN lần thứ 21 (ATM 21) sẽ diễn ra tại Malaysia.